Bijeenkomsten Burgerzaken

Bij de Bijeenkomsten rondom Burgerzaken staan altijd belangrijke onderwerpen op de agenda. Lees hier na wat de afgelopen keer werd behandeld. Of meld je aan voor een van de komende bijeenkomsten

Op naar de toekomst

Als je bij Burgerzaken werkt dan weet je dat jouw werk ingrijpend verandert. Dat komt door digitalisering, E-ID, de poortwachtersrol van Burgerzaken en door de veranderende samenleving. Het werk aan de balie zal daardoor minder worden, maar wel moeilijker. Dat vraagt van medewerkers andere kennis, vaardigheden en houding.

Dit wordt belangrijker:

  • Vakmanschap en het kennen van wet- en regelgeving
  • Hostmanship, maatwerk, redeneren vanuit de klant, communicatie en onderbouwen van beslissingen
  • Signaleren van fraude, zorgbehoefte en integrale samenwerking

Genoeg uitdagingen dus. Om gemeenten te ondersteunen bij deze uitdagingen organiseert A&O fonds Gemeenten samen met de NVVB de regionale bijeenkomsten 'Met het oog op jouw toekomst' voor medewerkers Burgerzaken.

Aanmelden voor een regionale medewerkers-bijeenkomst

  • Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

Lees het na ...