Allesuitjezelf.nl

Home | Freek's Zandbak

Freek’s Zandbak

Ontwikkel jezelf met
Allesuitjezelf.nl

Waar sta jij in je loopbaan? Met Allesuitjezelf.nl willen we een bijdrage leveren aan je loopbaan ontwikkeling. Misschien ben je inmiddels al een stap verder gekomen of ben je er nog mee bezig? Graag horen we dat van jou door het beantwoorden van een aantal korte vragen. Dit is anoniem, kost je 2 minuten en zal gebruikt worden om Allesuitjezelf.nl verder te ontwikkelen.

Ben je door het gebruik van Allesuitjezelf aan de slag gegaan met je loopbaanontwikkeling?

(meerdere antwoorden mogelijk)(meerdere antwoorden mogelijk)Door het gebruik van Allesuitjezelf.nl...

(meerdere antwoorden mogelijk)


Welk(e) onderdeel/onderdelen van Allesuitjezelf.nl heeft/hebben je het meeste geholpen?

(meerdere antwoorden mogelijk)Is er nog iets anders wat je ons wilt vertellen? Iets wat je juist goed vond aan Allesuitjezelf of iets waarvan je denkt dat we het nog beter kunnen maken?Als je ons in de toekomst nog verder wilt helpen, mogen we dan nog eens per email contact met je opnemen? Zo ja, laat dan hier je email achter.