Interessegebieden

Erik maakte intern de overstap

Erik Verstraeten werkt sinds mei 2019 bij Realisatie en Beheer van de gemeente Hulst. Het werk houdt in dat hij de uitvoerende medewerkers van de gemeente aanstuurt bij hun taken. Zo was Hulst recent de finish voor de eerste etappe van de BinckBank Wielertour 2019 en dat bezorgde hem en zijn collega’s wel wat werk.

Wat bracht die wielertour voor werk met zich mee voor je?
“In de voorbereiding is het vooral een zaak van meedenken over bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting van de tourorganisatie. Maar ook waar er bebording en dranghekken in de binnenstad komen. Die dag waaide het hard en moesten onze collega’s van de buitendienst assisteren om de dranghekken recht te zetten en de spandoeken eraf te halen. Ik houd daar dan contact over met ze. Voor en tijdens het evenement werken we ook met brandweer en politie nauw samen.”

Je werkte al bij de gemeente voordat je bij Realisatie en Beheer kwam?
“Ik ben geboren en opgegroeid in de gemeente Hulst en dat maakte dat ik na mijn opleiding koos voor werken bij de gemeente. Ik kende de sfeer al, want eerder had ik al vakantiewerk bij gemeente gedaan. Mijn opleiding is technische bedrijfskunde en vanaf 2013 kon ik aan de slag bij Informatievoorziening op de afdeling Bedrijfsvoering. Ik deed daar gegevensbeheer Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast deed ik trajecten in procesoptimalisatie, digitalisering en LEAN. Ook had ik een rol bij de invoering van Zaakgericht Werken, waarvoor ik de processen in kaart bracht.”

Ik wilde dichter zitten op wat er in de gemeente speelt.

Waarom stapte je over naar Realisatie en Beheer?
“Ik wilde dichter zitten op wat er in de gemeente speelt. Contact met ‘buiten’ en wat er ‘echt’ gebeurt, vind ik heel fijn.”

Hoe ging die overstap?
“Na met verschillende mensen te hebben gesproken over mogelijkheden binnen de gemeente, kwam ik terecht bij de afdeling Realisatie en Beheer. Hier bleek toen ook een functie vrij te zijn. Door goede afspraken tussen mijn vorige en nieuwe afdelingshoofd kon ik per 1 mei de overstap maken.”

Wat komt naast ondersteuning bij evenementen nog meer bij Realisatie en Beheer terecht?
“Naast het regulier onderhoud van de buitenruimte, kunnen burgers melding doen over iets wat in de openbare ruimte niet in orde is. Bijvoorbeeld onkruidgroei of losse straatstenen. De reguliere meldingen worden gelijk naar de buitendienst doorgezet, de complexere meldingen komen eerst bij mij en mijn collega terecht.”

Je doet dit werk samen?
“Mijn collega doet de algehele coördinatie van de buitendienst. Hieronder valt ook de ‘groene’ kant van het werk, zoals het plannen van het onderhoud aan de groenvoorziening. Ik ga mezelf meer richting infra specialiseren, dus alles wat met wegen en bijvoorbeeld rioolbeheer te maken heeft.”

Ik wil meer technische en praktijkkennis hebben

Ga je daarvoor een opleiding volgen?
“Op dit moment oriënteer ik me daarop. Ik wil meer technische en praktijkkennis hebben. Denk aan alles wat speelt bij de aanleg van een riool: de soorten die er zijn, de materialen en hun eigenschappen. En, bij wegen is kennis over soorten bestrating nuttig. Of over oorzaken bij verzakkingen. Bij het duiden van een melding door een burger of het aansturen van de collega’s die buiten werken is dergelijke kennis gewoon onmisbaar.”