Interessegebieden

Home | Weet wat er speelt | Gemeentewerk verandert | Anders werken bij Burgerzaken

Anders werken bij Burgerzaken

Het werk bij Burgerzaken wordt anders en ook complexer. Digitalisering en nieuwe wetgeving jagen deze verandering aan. Het gevolg: routinematig werk aan de balie vermindert. Tegelijkertijd krijgt Burgerzaken een andere rol en komen er ingewikkelder taken bij, zoals het vaststellen van identiteit (ID) en het voorkomen van ID- en adresfraude. Wat ga jij ervan merken in je dagelijkse werk in dit domein?

Het takenpakket wijzigt

Hier zie je welke taken belangrijker worden, welke gelijk blijven en welke minder voor gaan komen. Een nuttige check op je toekomst!

Deze taken nemen toe:

 • Informeren van burgers via websites (webcare en social media taken)
 • Vaststellen ID
 • Uitvoeren (kwaliteits)controles en het optimaliseren van processen
 • Doen van adresonderzoek, inclusief huisbezoek
 • Behandelen van bezwaar- of beroepszaken
 • Adviseren van collega’s in de front- en backoffice
 • Samenwerken met interne afdelingen, externe partijen en het opbouwen van een netwerk
 • Voorlichten over en bijstaan bij gebruik digitale systemen (bijvoorbeeld E-ID en digiD)
 • Handhaven: toezicht houden en bestuurlijk boetes opleggen

Dit blijft gelijk:

 • Afhandelen (onvoorzien en ad-hoc) telefoon- en mail-contact
 • Behandelen en verwerken inschrijving, mutaties en hervestiging in BRP
 • Behandelen aanvragen voor inschrijving (RNI)
 • Behandelen aangifte vertrek naar het buitenland

Deze taken nemen af:

 • Roosters opstellen voor planning medewerkers bij taakverdeling
 • Inplannen van afspraken met burgers
 • Organiseren van een verkiezing
 • Verstrekken van gegevens, bijvoorbeeld uittreksels of over nalatenschap
 • Behandelen verzoeken tot naturalisatie
 • Behandelen aanvragen voor en uitreiken van rijbewijzen of reisdocumenten
 • Opmaken akten voor de burgerlijke stand
 • Voltrekken huwelijken (de ceremonie)
 • Verwerken verhuisaangiften

Opleidingseisen veranderen

Hoe een gemeente Burgerzaken verandert, hangt af van de grootte van de gemeente. En bijvoorbeeld ook van het dienstverleningsconcept of het aangaan van een gemeentelijke fusie. Er zijn daarom geen blauwdrukken of nieuwe functieprofielen die voor alle gemeenten gelden. Helder is dat door de verschuiving van taken ook de opleidingseisen anders - lees: zwaarder - worden. Dat zie je bijvoorbeeld bij frontoffice en backoffice die naar elkaar toe groeien, als ze al niet zijn samengevoegd. Overal, maar vooral bij de medewerkers van de frontoffice, moet het kennisniveau dan ook omhoog. 

Je kunt alleen complexe zaken afhandelen als je beschikt over een brede en diepe basiskennis. Veel medewerkers van mbo-niveau 2 of 3 moeten gaan functioneren op mbo-niveau 4 of richting hbo-richting. Zo wordt er bij de nieuwe taken meer zelfstandigheid van je verlangd. Dat gaat over zelf keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is echt meer dan het ‘even’ leren van een aantal nieuwe kennisgebieden, zoals het voorkomen van ID- en adresfraude. Je zult je meer en meer verantwoordelijk moeten voelen voor je ontwikkeling en je loopbaan. 

Ontwikkel jezelf. Wij helpen je

Op Allesuitjezelf.nl vind je veel om de toekomst in je werk vaart te geven. Met de TalentSpiegel en de Arbeidsmarktscan ontek je waar je kansen liggen. Doe vooral de Zelftest Veranderkracht voor nog meer inzicht in je kwaliteiten. Inspiratie doe je vast en zeker op als je de verhalen van je collega’s leest die al een stap maakten. 

Tip: NVVB en TNO stelden 23 kerntaken van Burgerzaken vast. En, of deze taken toekomst hebben: worden deze taken de komende jaren minder belangrijk (krimp), blijven ze even belangrijk (stabiel) of worden ze juist belangrijker (groei)? Met ‘Mijn Match Met Morgen’ kun je zelf testen waar je staat met het werk dat je doet.