Interessegebieden

Home | Weet wat er speelt | Gemeentewerk verandert | Banen verdwijnen, banen verschijnen

Banen verdwijnen, banen verschijnen

Banen verdwijnen door technologie, digitalisering en robotisering. Maar wat kun jij daar aan doen? Gelukkig wel iets.

Ben je bereid om bij te scholen de komende jaren, dan loop je een stap voor op iedereen die dat niet doet. Volgens DenkWerk, een onafhankelijk onderzoeksbureau, verdwijnen de komende 10 jaar veel banen, maar komen er ook nieuwe voor terug. Voor deze nieuwe banen zijn wel andere vaardigheden nodig. Het advies is dan ook: om-  en bijscholen.

Het onderzoeksbureau ziet de toekomst niet negatief in, maar juist positief. Het échte probleem op de arbeidsmarkt is namelijk dat er een tekort aan personeel is in de zorg, onderwijs, ICT en techniek. Doordat er banen verdwijnen door technologie, digitalisering en robotisering schuiven de ‘slachtoffers’ daarvan door naar de sectoren waar tekort is aan personeel. Als mensen stoppen met banen die een robot ook kan uitvoeren, kunnen ze aan de slag in beroepen waar ze meer nodig zijn.

Werkend Nederland is er alleen nog niet klaar voor. DenkWerk berekende namelijk dat ongeveer de helft van werkend Nederland zijn digitale vaardigheden moet verbeteren om over tien jaar nog hetzelfde beroep te kunnen doen. DenkWerk heeft vier ideeën om dit op te lossen:

1. Geef robots de ruimte

Er is geen ontkomen aan innovatie en nieuwe technologieën. Ben je niet op tijd, dan zijn anderen je voor en loop je achter de feiten aan. Het advies van DenkWerk: werk technologie niet tegen, maar beweeg en denk mee. Banen verdwijnen, maar er komen nieuwe voor in de plaats. Zorg dat je op tijd bijgeschoold bent om van een ‘oude’ baan door te stromen naar een ‘nieuwe’ baan.

2. Een vast contract geeft geen zekerheid

Heb je een vast contract? Dat is natuurlijk mooi, maar met de veranderende arbeidsmarkt biedt geen enkel contract echte zekerheid. Banen verdwijnen, of je een vast contract hebt of niet. Een ‘beroep voor het leven’ bestaat bijna niet meer. Ook hier de boodschap: grijp kansen om je om of bij te scholen en zorg dat je een stapje voor bent op je concurrentie. Bereid je voor op een leven lang leren.

3. Opleidingen korter en goedkoper

Als de arbeidsmarkt zo snel verandert, moet de overheid meer helpen. Momenteel betaalt de overheid de basisschool, de middelbare school en een vervolgopleiding van 4 jaar. Omdat iedereen later met pensioen gaat, zo beargumenteert DenkWerk, ligt het voor de hand dat de overheid een extra scholingsjaar betaalt om mensen tegemoet te komen. Daarnaast moeten opleidingen kritisch beoordelen of de duur per opleiding niet korter kan, zodat meer mensen daadwerkelijk een opleiding kunnen volgen. 4 jaar is vaak te lang. Het zou ook niet gek zijn om het werken naast het hebben van een baan makkelijker te maken. De drempel wordt dan een stuk lager om een opleiding naast je baan te beginnen.

4. Werkgevers: meer budget naar scholing

Vier miljoen mensen moeten digitaal vaardiger worden, willen ze over tien jaar nog hetzelfde werk kunnen doen. Dat geldt vooral voor leraren; die lopen nu erg achter op hun leerlingen. DenkWerk becijfert dat werkgevers zoals gemeenten daarvoor hun scholingsbudget moeten verdubbelen, maar dat ze die investering ook snel terugverdienen. Behalve meer geld uittrekken voor scholing moeten werkgevers, en dus ook gemeenten, hun medewerkers gericht begeleiden: wat wil de medewerker leren, hoe wil die zich ontwikkelen en op welke manier? 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van DenkWerk.