Interessegebieden

Home | Weet wat er speelt | Gemeentewerk verandert | Helft medewerkers praat niet over eigen ontwikkeling

Helft medewerkers praat niet over eigen ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de ambtenaren niet met een leidinggevende praat over de eigen ontwikkeling. Vragen in dit onderzoek gingen over hoe het werk ervaren wordt en of ontwikkeling een rol speelt. Zo ja, welke ontwikkeling is dat? Zo nee, waarom niet? Ook aan bod kwamen de arbeidskansen in de toekomst. Best belangrijk dus ...

Onderzoeksresultaten

Maar liefst 30% van de respondenten beantwoordde de vragen. Een aantal opvallende resultaten:

  • Ruim 50% heeft geen gesprek met een leidinggevende gevoerd over de eigen ontwikkeling.
  • 20% heeft helemaal geen activiteiten ondernomen om met de eigen ontwikkeling bezig te zijn.
  • De 3 belangrijkste redenen om niet met de eigen ontwikkeling bezig te zijn: geen behoefte aan, te weinig tijd en niet weten wat er mogelijk is.
  • De meeste respondenten denken niet binnen 2 jaar de gemeente te verlaten voor ander werk.
  • Veel respondenten vinden het moeilijk om hun eigen kansen te formuleren op de arbeidsmarkt.

Ben je benieuwd naar het onderzoeksrapport? Wil je zien wat de respondenten per vraag hebben ingevuld?

Bekijk het onderzoeksrapport