Interessegebieden

Home | Weet wat er speelt | Gemeentewerk verandert | Robot is je nieuwe collega

Werk je bij financiën? Dan is je nieuwe collega … een robot!

Het voeren van de financiële administratie voor een gemeente verandert de komende jaren ingrijpend. Vooral bij de ‘operationele financiën’ zoals het beheren van de administratie, het verwerken van verrekeningen en maken van maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen. Is dat jouw werk, net als bij ongeveer 45% van je collega’s op financiën? Dan krijg je er een nieuwe collega bij. Niet schrikken, het is een robot. Maar wel opletten, want taken bij Financiën zullen veranderen. Verander jij mee?

Trends en ontwikkelingen

Wat speelt er bij Financiën waardoor er zoveel gaat veranderen: 

 • Wetgeving
  Vanaf boekjaar 2021 is niet meer de accountant, maar het college van B&W verantwoordelijk voor het vaststellen van de rechtmatigheid van de gemeentelijke jaarrekening. Financiën moet vanaf die datum de rechtmatigheidsverantwoording op kunnen leveren. Bij het vergaren van de noodzakelijke gegevens zal informatietechnologie een grote rol spelen.
 • Datagedreven werken
  Gemeenten werken in toenemende mate met data en passen die toe in operationele werkzaamheden, beleid en onderzoek. Financiën gaat mee in deze ontwikkeling en dat zorgt overal in de organisatie voor veranderingen.
 • Digitale dienstverlening & thuiswerken
  Burgers en bedrijven verwachten digitale dienstverlening van gemeenten. Daarnaast zien medewerkers van gemeenten - mede door de situatie ronde de COVID-19-pandemie - de voordelen van thuiswerken. Gemeenten zien zo een kans om investeringen in digitale technologie te versnellen. Bijvoorbeeld met e-diensten en chatbots voor de dienstverlening. Voor jou als medewerker bijvoorbeeld met boekhoudpakketten en analyse- en visualisatietools.
 • Meer verantwoordelijkheden
  De lokale overheid heeft meer verantwoordelijkheden dan voorheen. Dit leidt voor gemeenten tot financiële en inhoudelijke uitdagingen. Om tot de juiste inzichten te komen is het nodig om geavanceerde analyses te combineren met financiële en niet-financiële informatie.
 • Innovatieschok
  Op de langere termijn gaan technologieën als blockchain en Natural Language Generation (NLG) - waarbij computers gestructureerde data in natuurlijk overkomende taal kunnen omzetten - voor grote veranderingen zorgen. Deze technologie verandert niet alleen processen, maar beïnvloedt ook ingrijpend de basis voor financiële vastlegging en rapportages.

Een kijkje in de keuken bij gemeente Zwolle

Eind 2020 krijgt de afdeling Financiën van de gemeente Zwolle er een nieuwe collega bij die herhalende handelingen gaat overnemen. Die nieuwe collega haalt geen koffie voordat de werkdag begint en hoeft ook geen stoel. Max Geerlings, financieel adviseur bij de gemeente Zwolle. “Als je het plat slaat is het niet meer dan een ‘virtuele medewerker’ met een eigen account. Deze robot kan in alle systemen en zie je letterlijk met de muis klikken, ergens inloggen, dingen verslepen, kopiëren en plakken. Stel je hebt een proces dat je honderd keer per dag uit moet voeren, dat leggen we dan uit aan de robot en die gaat er mee aan de slag.”

Wat een medewerker doet in vijf uur, doet de robot in drie minuten

Paul Schoorlemmer, Afdelingshoofd Financiën

 

 

De komst van de nieuwe ‘medewerker in Zwolle betekent dat er veel gaat veranderen voor de mensen bij Financiën. Wat wordt de werkverdeling en welk werk gaan de huidige medewerkers straks doen? Max Geerlings merkte bij zijn rondgang langs de teams aldaar veel enthousiasme, terwijl hij er vooraf rekening mee hield dat men de komst van de robot als bedreigend zou zien. 

Wat vraagt werk straks van je?

Operationele Financiën gaat zich meer richten op de uitzonderingen. Dat maakt de werkzaamheden complexer, denk bijvoorbeeld aan mutaties in de financiële administratie.

Enkele voorbeelden:

 • Door factuurherkenning vermindert het aantal handelingen ‘van bestellen tot en met betalen’.
 • Door automatische matching van verplichtingen aan facturen en contracten kan de uitval en het werk dat daarmee samenhangt voorkomen worden.
 • Analyses op het boekhoudsysteem hoeven niet langer buiten de boekhouding, in bijvoorbeeld Excel, te worden uitgevoerd.

Boekhoudkundige vaardigheden zijn in de toekomst dus minder van belang. Moest je als medewerkers eerst een proces grotendeels zelf uitvoeren, straks ga je meer de regie voeren op een automatisch proces. Handmatige invoer zal sterk afnemen. Iedere medewerker bij Operationele Financiën krijgt hiermee te maken en het is daarom verstandig om te kijken waar je kansen en mogelijkheden liggen.

Op Allesuitjezelf.nl vind je veel wat je kan helpen te ontdekken waar je kansen liggen. Ook bieden we je tools voor je ontwikkeling. Kijk eens rond!