Home | Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens en jouw privacy. Heb je hier vragen over, neem gerust contact met ons op!

Wie zijn wij?

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O fonds Gemeenten), opgericht door de sociale partners, is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers. We initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de sector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat hierbij centraal. Je vindt ons kantoor aan de Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ in Den Haag, Nederland.

Websites

Via onze websites allesuitjezelf.nl en aeno.nl bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen


Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te beiden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens


Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites je kiest te gebruiken.

We kunnen de volgende gegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie en vakgebied
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • Interesses
 • Opleidingsniveau
 • Technische meetgegevens van de gebruikte apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw interactie op onze websites
 • Telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • om je de mogelijkheid te bieden diensten en producten aan te vragen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven, post, e-mail, telefoon of social media;
 • om je gepersonaliseerde content aan te kunnen bieden op basis van jouw interesses;
 • om je vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via e-mail, per post, social media of telefonisch;
 • om onderzoek en analyses te doen om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen;
 • we kunnen je ook informatie sturen over producten en diensten als we denken dat die interessant voor je kunnen zijn.

Verstrekking aan derden

Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten, geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies worden informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Op onze websites gebruiken we alleen functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Bij de instelling van de Google-cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen.

Cookies voor social media-integratie

Op onze website tonen we video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social mediabedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies zodat ze je herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social mediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen:

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons verplicht.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens (artikel 21 van de AVG).
Als je wilt weten welke persoonsgegevens A&O fonds Gemeenten van jou verwerkt, kun je schriftelijk of per e-mail een inzageverzoek doen. A&O fonds Gemeenten behandelt jouw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kun jouw verzoeken sturen via secretariaat@aeno.nl of per post:
A&O fonds Gemeenten
Postbus 11560
2502 AN Den Haag

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren via het e-mailadres dat je gebruikt voor het account of door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’ app voor gebruiken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatst bijgewerkt: 14-03-2023